Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Autósiskola
a biztonságos vezetésért
+36-20/9379-100

Bemutatkozás


Az  Au­tós­is­kola 1998-​ban kezdte meg ön­álló jár­mű­ve­zető-​kép­zési te­vé­keny­sé­gét. Ügy­fe­le­ink je­len­tős ré­sze vissza­tér in­téz­mé­nyünkbe, to­vábbi ka­te­gó­riás, il­letve szak­tan­fo­lyami kép­zé­sekre, egyéb szak­ké­pe­sí­té­sek meg­szer­zé­sére.

Ok­ta­tási te­vé­keny­sé­günk Győr-​Mo­son-​Sop­ron me­gye egész te­rü­le­tére ki­ter­jed.  Idő­ről-​időre ki­he­lye­zett tan­fo­lya­mo­kon is vár­juk a ve­zetni vá­gyók je­lent­ke­zé­sét.

Ha már el­dön­tötte, me­lyik tan­fo­lyamra kí­ván je­lent­kezni, egy kat­tin­tás­sal akár ár­aján­la­tot is kér­het.

Az el­mé­leti vizs­gára való fel­ké­szítést segíti elő az autósiskolában működő folyamatosan frissített állománnyal rendelkező számítógépes rendszerünk, mely anyaga megegyezik a kategóriás vizsgák anyagával.

Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk, és a tanulók igénye szerinti időbeosztással tartjuk, (de.-du.-hétvége) Min. 3 fő jelentkezése esetén egyéni órabeosztás is kérhető.

E-Learning tanfolyara folyamatosan jelentkezhet.

AM, A1, A2, A, B, C, CE, D valamint GKI képzésre várjuk a jelentkezőket!


Vándor Autósiskola  Vándor Autósiskola  Vándor Autósiskola  Vándor Autósiskola